English
管樂團
管弦樂團
青年管樂團
長笛樂團
討論區及團員專區
 

Hong Kong Tak Ming Philharmonic Society & Hong Kong Tak Ming Philharmonic Winds

 
   
     

111111111 愛心力量中原慈善基金洗腎中心籌款音樂會 11111香港德明愛樂管樂團—“舞與變”荃灣大會堂演奏廳2015年7月17日

 

協會簡介